Tidy Idrett logo

Ekspert på idrettsregnskap

Alle idrettslag er regnskapspliktige, derfor har Tidy Account utviklet et økonomisystem som er spesialtilpasset for idretten. Vi synes frivillige ildsjeler skal få bruke tiden sin på det de brenner for, i trygg forvissning om at økonomien idrettslag er oversiktlig og ryddig.

Økonomi i idrettslag er en kompleks øvelse med mange frivillige involvert, hyppig utskifting av verv og roller, variabel kompetanse og en rekke lover og regler som må følges. Sammen med oss vil ditt idrettslag få innarbeidet gode rutiner for forvaltingen av idrettslagets økonomi. 

Sammen med vår samarbeidspartner UniEconomy tilbyr vi et skybasert system som sikrer optimal arbeidsflyt mellom regnskapskontor og idrettslag. Systemet er skalerbart og lett å tilpasse for ulike nivåer av arbeidsdeling. Tidy Account kan gjøre alt, eller bare spesifikke arbeidsoppgaver – systemet tilpasses idrettslagets behov.

Visste du at…

… alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram?

… alle idrettslag som har årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge regnskapsloven og bokføringsloven, engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorloven?

… det finnes en lov fra Norges idrettsforbund om at bankkontoer i idrettslag skal være knyttet til idrettslaget, og at det ikke skal forekomme bankkontoer som forvalter idrettslagets økonomi på utsiden av idrettslaget? 

Alt dette vet vi. Tidy Account kan idrettsøkonomi.

Keep it Tidy!

Les mer om idrettsøkonomi her

Kontaktskjema