PERSONVERNERKLÆRING FOR TIDY ACCOUNT AS

Ditt personvern er viktig. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene. Styrets leder (Raymond Bergesen) er på vegne av Tidy Account AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Navn

Organisasjonsnummer

Adresse

Telefonnummer

E-postadresse

Kontaktopplysninger

Hvilke tjenester og produkter du har avtale om

Kjøpshistorikk

Formålet med behandling av personopplysningene

Tilby produkter og tjenester tjenester

Identifisere deg som kunde

Kommunisere med deg

Fakturering

Levere avtalt tjeneste

Koble tjenester sammen med andre kjøpte tjenester/produkter

Tilby skreddersydde produkter og tjenester

Markedsføring

Kredittvurdering

Hvem har tilgang til opplysningene

Inkassoselskap

Ansatte

Selskap vi har databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne

Andre som du har gitt samtykke til at vi deler informasjonen med

Innsyn

Som kunde hos Tidy Account AS kan du til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret på deg. Dette gjør du ved å ringe oss på: 72 88 11 62 eller sende oss e-post på firmapost@tidyaccount.no

Reservasjon

Du har rett til å reservere deg mot at vi bruker dine persondata til annet enn det som er nødvendig for å drifte selve tjenesten du har kjøpt fra oss.

Ta kontakt med oss på telefon: 72 88 11 62 eller firmapost@tidyaccount.no

Sletting

Tidy Account lagrer opplysninger om ditt selskap frem til foreldelsesfristen for de aktuelle tjenestene er utløpt. Du har rett til å be om sletting av data vi lagrer dersom ditt kundeforhold hos oss er avsluttet. Tidy Account bruker opplysninger hentet fra proff.no for å sikre kvalitet på persondata.

Kontaktskjema nettside

På nettsiden kan du registrere din interesse for at vi kontakter deg ved å oppgi navn, e-post, telefon og hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn via dette blir ikke benyttet til andre formål enn å følge opp interessen.

Rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlig kontakt med oss på post@octi.no

Opplysninger om ansatte og jobbsøkere

Tidy Accounts behandler opplysninger om ansatte og for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, eksempelvis grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Dersom du søker jobb i Tidy Account, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere søknaden. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Avvik

Om du oppdager avvik mellom en av våre tjenester/produkter og vår personvernerklæring. Kontakt behandlingsansvarlig: Raymond Bergesen på tlf: 72 88 11 62 eller e-post: firmapost@tidyaccount.no